Joze Janssen

Een mix van strakke zakelijkheid en verfijnde, kleurrijke details kenmerken de huisstijl van Jozé Janssen – The Support Company. Ze werkt dan ook op het snijvlak van het vrouwelijke en het mannelijke, maakt de vertaalslag van techniek naar gebruik, van vastgoed naar bewoner, en van beheer naar beheersbaar. Ze doet dat op een heel persoonlijke manier, erg betrokken, want iemand in de ogen kunnen kijken is essentieel voor haar. Zo is ze onder meer directeur bij Stichting Beheer Insula Dei en was zij verkoopmanager bij Woonzorg Nederland Projectontwikkeling. Allebei parttime maar langdurige opdrachten, die ze vanuit The Support Company voert. Haar werkzaamheden lopen uiteen van macro naar micro. Ze beslist bijvoorbeeld over duurzame investeringen, maar ook plant ze het onderhoud van het park, het onderhoud en technische zaken in samenspraak met de facility managers. En ze anticipeert op ontwikkelingen als leegstand, waarbij ze tijdig een communicatie en promotie op gang zet om de continuïteit te kunnen waarborgen.